Organic Fresh Juices 09.07.14.50.99
  • Français (French)
  • Tiếng Việt (Vietnamese)
  • English
  • nước ép củ cải đường

nước ép củ cải đường(Củ dền)vietgap
nước ép củ cải đường(Củ dền)vietgap
70000
Tất cả trái cây và nước rau ép của chúng tôi là 100% sach theo tieu chuan vietgap, được thực hiện với một máy ép trái cây 100% vitamin.